top of page

תקנון

הנני מסכים ומבקש לקבל טיפול במרפאת Live Well - הדרך לחיות נכון ע"י המטפל רגב לוי.

ידוע לי, כי רגב לוי הינו מטפל מוסמך ברפואה סינית (Dipl.C.M) ואינו רופא מורשה (M.D).

 

ידוע לי כי הטיפול אשר אני מקבל במסגרת המרפאה אינו מבטל כל טיפול רפואי אחר. כל שינוי מהמלצות אשר ניתנו ע"י רופא יעשו בתיאום אתו, לרבות נטילת תרופות, בדיקות מעקב או כל המלצה אחרת.

שיטות הטיפול במרפאה מתואמות אישית לכל מטופל, ומשתנים לפי תהליך השיקום וההבראה לפי החלטת המטפל.

 

1. שיטות הטיפול במרפאה:

הטיפול יכול לכלול דיקור סיני, כוסות רוח, מוקסה, אלקטרו-אקופונקטורה, עיסוי ולחיצות לפי שיטת הטווינא, המלצה על צמחי מרפא ותוספי מזון והמלצה על עקרונות התזונה הסינית, פעילות גופנית ואורח חיים.

לכל שאלה ובירור מוזמנים לשאול.

2. מובן לי כי מטרות המפגשים במרפאה הם:

  1. לשפר באופן מקסימלי את מצבי הבריאותי (בין אם פיזי ואם נפשי) שבגללו הגעתי לקבלת הטיפול .

  2. ללמוד לחיות באורח חיים בריא ובכך להימנע מכאב וחולי בעתיד.

3. סיכונים אפשריים ופרוצדורות מנהלתיות במרפאה:

מובן לי כי שיטות הטיפול לפי הרפואה הסינית בטוחות, עם זאת, ייתכנו תחושות מסוימות כמו-
1. אי נוחות בעת או לאחר החדרת המחטים, סחרחורת, נדיר- התעלפות, שטף דם, גרד או נפיחות מקומית, לפעמים אי נוחות בטנית בעקבות שימוש בצמחי מרפא והחמרה זמנית של הסימפטומים בעקבות טיפול (ריאקציה לטיפול).

2. נקודות דיקור וצמחי מרפא מסוימים אסורים לשימוש בזמן הריון, ולכן הנני מתחייבת להודיע למטפל במידה ויש סיכוי או וודאות להיותי בהריון.

3. למרות האמור לעיל מובן לי כי המטפל אינו יכול לצפות כל סיבוך או התרחשות בעת או בעקבות הטיפול ונדיר מאוד שזה קורה. המטפל יעשה כמיטב יכולתו לטפל ולהתמודד עם מצב שכזה במידה ויקרה. כמו כן, ברור לי כי זכותי לדרוש להפסיק את הטיפול בכל רגע נתון.

4. שימוש במחטים חד פעמיות: ידוע לי כי נעשה שימוש במחטי דיקור סטריליות חד-פעמיות, השימוש הוא חד פעמי והמחטים המשומשות מושמדות בצורה מבוקרת.
5. נוכחות מלווה: זכותי לדרוש נוכחות כל אדם נוסף בעת הטיפול.

ילדים מתחת לגיל 18 חייבים להגיע בליווי אחד ההורים או הסבים.
6. סודיות רפואית: כל מידע הנמסר ממני, בין אם בכתב ובין אם בעל פה נמצא תחת חסיון סודיות רפואית, אין למטפל רשות למסור או לחלוק מידע זה עם אף אדם או לשום גוף כלשהו אלא אם קיבל את רשות המטופל המפורשת בכתב.
 

4. קביעת תורים והגעה לטיפול:

1. אנא הגיעו בזמן שנקבע לטיפול, רצוי להקדים מספר דקות.

יש לעדכן את המטפל עד 24 שעות לפני מועד הטיפול אם במידה ולא יכולים להגיע- כדי לתת מספיק זמן למלא את החור שנוצר.

אי הופעה ללא התראה מראש תיתן למטפל את הזכות לדרוש תשלום מלא על הטיפול לפי שיקול דעתו. 

ייתכן ותדרשו להמתין פרק זמן סביר עד לקבלת הטיפול, זכרו כי המטפל מקדיש לכל מטופל, כולל לכם, את מלוא תשומת הלב והזמן הנדרש, היו סבלניים. אנא התחשבו במטופלים האחרים ובבאי המרפאה.

  

5. טופס זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לשני המינים.

 דיקור סיני רגב לוי
תקנון דיקור רגב לוי
תקנון דיקור רגב לוי
  רגב לוי - דיקור סיני
bottom of page